Home
Personnage
UBUKA Kiyotaka UBUKA Kiyotaka

Secrétaire général de cabinet.

UBUYASHIKI Hinaki UBUYASHIKI Hinaki

Hinaki est l'une des filles de Kagaya.

UBUYASHIKI Kanata UBUYASHIKI Kanata

Kanata est l'une des filles de Kagaya.

UBUYASHIKI Kiriya UBUYASHIKI Kiriya

Kiriya est l'une des filles de Kagaya.

UBUYASHIKI Nichika UBUYASHIKI Nichika

Nichika est l'une des filles de Kagaya.